Wszystkiego co najpękniejsze na Święta Bożego Narodzenia

Staże w biurach Kongresu USA

Jesteś zaangażowany w działalność zarówno studencką, jak i pozaakademicką? A dodatkowo posiadasz doświadczenie w sektorze NGO? Aplikuj na wakacyjny program stażowy do USA.

Wymagania wobec kandydatów:

- mieć skończone nie więcej niż 26 lat (data urodzenia 1.01.1992r. lub później)

- posiadać obywatelstwo polskie i być studentem szkoły wyższej w Polsce lub zagranicą

- biegle posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie

- posiadać bardzo dobre wyniki w nauce

 

Termin wysyłania zgłoszeń to 15 marca 2018r. za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej http://transatlanticforum.org/

Szczegóły programu:

Staże TFLF są zaplanowane na czas od 6 do 8 tygodni i zakończą się nie później niż we wrześniu 2018r. Zakres obowiązków może się różnić w zależności od biura, w którym będzie pracował kandydat/kandydatka. Zazwyczaj praca odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00. Stażyści uczestniczą w dodatkowych spotkaniach z przedstawicielami administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych. Zachęcamy do zapoznania się z relacją uczestników poprzedniej edycji programu tutaj: http://transatlanticforum.org/edition-2017/

 

Udział w stażu jest bezpłatny, ale organizatorzy nie pokrywają kosztów ubezpieczenia medycznego, wyżywienia i kieszonkowego. TFLF dołoży starań by sponsorzy programu pokryli znaczną część kosztów zwiążanych z udziałem w programie, ale pewien poziom samofinansowania kandydatów może być niezbędny.

 

Pełen opis programu, informacje o kryteriach konkursu i wymaganych dokumentach: http://transatlanticforum.org/apply/

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach